Home

De boeken:

- De beste

- Logeren in een buik

- Kom je op mijn feestje?

- Held op zolder

- 'Aan tafel!'

- Zwijntje heeft geen zin

- Kikker en de kleuren

- Tom weet wat hij wil

- Het vuilniskonijn

- Piepende remmen en klimmende apen

- De televisie komt!

- Boekenbende

- Een geluk bij een ongeluk

- Bommen op de dierentuin

- Leeuwen op zee

- Van kapers tot ketters

- Hard bewijs!

- De toverjas

Bestellen

Over Wilma Degeling

Op bezoek

Kleurplaten

Contact

Links

 

Wilma op bezoek!

Wilma gaat graag naar scholen, bibliotheken, musea, boekhandels en instellingen voor buitenschoolse opvang om te vertellen over haar boeken.
Uitnodigingen daarvoor gaan via de Schrijverscentrale: www.deschrijverscentrale.nl.

Het programma van zo’n bezoek hangt af van de leeftijd van de groep en kan in overleg worden bepaald. Hieronder zijn een aantal mogelijkheden op een rij gezet.

Een overzicht van de mogelijkheden:

Bezoek aan de jongsten:

Wilma vertelt aan de hand van illustraties in het vertelkastje (kamishibai) of op het digibord een van haar prentenboekverhalen. De kinderen worden er actief bij betrokken en kunnen bijvoorbeeld de liedjes meezingen die in de drie dierenboeken door de kinderen Konijn verzonnen worden.

Bezoek aan groepen 4/5 en hoger:

Wilma leest voor uit een of meer boeken en er is altijd tijd om vragen te stellen. Hoe het programma er verder uitziet?
Ruwweg kan er gekozen worden uit twee soorten bezoeken:

1.  Wilma leest korte stukjes voor uit meerdere boeken en bespreekt met kinderen het schrijven van boeken: van idee tot boek.

2.  Er wordt een thema behandeld aan de hand van een van Wilma’s boeken (zie voor de details van de boeken de betreffende pagina’s): 

2.1  Van kapers tot ketters –LEGO® verhalen uit de Gevangenpoort
Thema: de aanpak van misdaad vroeger en nu
Dit boek bevat waargebeurde verhalen over ‘bewoners’ van de Gevangenpoort (in Den Haag), eeuwenlang in gebruik als gevangenis.
Wie zaten er vast en waarom?
‘U bent niet tot antwoorden verplicht’ – zo begint een verhoor tegenwoordig. Hoe ging dat vroeger? Werd er echt gemarteld? En welke gruwelijke straffen deelden de rechters uit?
De illustraties zorgen voor een bijzondere ‘vertaling’ van de verhalen over bijvoorbeeld valsemunters of dieven: ze zijn allemaal met Lego-figuren en steentjes gebouwd. 
Wilma – vroeger zelf advocaat en rechter – leest voor uit ‘Van kapers tot ketters’. Ze laat daarbij op het digibord afbeeldingen van de Lego-illustraties zien, vertelt over de totstandkoming van het boek en praat met kinderen over rechtspraak toen en nu.
Bijzonder:
Wilma kan soms het Lego-model van de Gevangenpoort of een enkele scène uit het boek meenemen. Indien gewenst: graag ruim tevoren overleg of dit mogelijk is.

2.2  Hard bewijs!
Thema: in aanraking met de politie en rechters: als getuige of als verdachte
Wilma is zelf advocaat en rechter geweest en neemt haar toga mee. Wat gebeurt er als je die aantrekt?

2.3  Een geluk bij een ongeluk
Thema: kinderarbeid (rond 1875)

2.4  Leeuwen op zee
Thema’s: immigratie (toen van het platteland naar de stad, naar de haven om werk te zoeken – is dat heel anders dan nu of eigenlijk niet?), je eigen weg vinden in een nieuwe omgeving, canonvenster ‘de haven van Rotterdam’ (het boek speelt in 1934)

2.5  Bommen op de dierentuin
Thema: de (start van de) Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder in Rotterdam (1940).
Wat deed de oorlog met kinderen? En met de dieren van de dierentuin? Welke gevolgen had de oorlog voor de stad?

2.6  De televisie komt!
Thema: de eerste televisie, jaren ’50
(kan thematisch gecombineerd met het volgende boek)

2.7  Piepende remmen en klimmende apen
Thema’s: ziekenhuis (jaren ’60 en nu), heimwee, familiegeheim

Steeds geldt:
Wilma leest voor en laat op het digibord afbeeldingen uit het door de school/bibliotheek gekozen boek en van gebruikte bronnen zien. Vanzelfsprekend gaat ze met leerlingen in gesprek over het thema en de periode waarin het betreffende boek speelt en vertelt ze hoe het boek tot stand kwam.

 

Foto’s van verteloptredens en schoolbezoeken

Met een vertelkastje voor de jongste kinderen:

voorlezenbibliotheek

Midden- en bovenbouw van de basisschool: